بخرید و 210تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

اسپری ضدعفونی دست و سطوح سپرکاسپین

150 میل

14,600تومان

14,000تومان

24 قلم

محصول فومن شیمی بهداشت 

محتویات: الکل اتانول 70 درصد و آب دیونیزه -سدیم بنزوات-مونوپروپلین گلیکول- موادضد میکروبی -اسانس مجاز -گز پروپان و بوتان